สถิติการใช้งาน รายวัน

สรุปจำนวนผู้ใช้งานระบบ

ประเภทผู้ใช้งาน

ระบบใบรับรองเงินเดือน ของข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ, พกส.

ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

Login เข้าสู่ระบบ